Dorota Krupińska

alt

 

 

Pedagog zs. profilaktyka społeczna, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 1866), terapeutka pracująca w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (BTFS/TSR), opartym na kompetencjach, zorientowanym na zasoby klienta i jego cele, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Jestem magistrem pedagogiki ze specjalnością profilaktyka społeczna. Ukończyłam Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień PARPA (CARE Brok) i uzyskałam certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jestem absolwentką Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Warszawa), w której ukończyłam szkolenie II stopnia (zaawansowane). W ramach procesu certyfikacyjnego BTFS/TSR ukończyłam również następujące szkolenia tematyczne: „TSR w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i rodziną”, „Zachowania i myśli suicydalne”, „Metoda Kids' Skills – Dam radę” (motywowanie dzieci i młodzieży do nabywania nowych umiejętności, rozwoju, zmiany zachowań). Odbyłam Trening umiejętności Dialogu Motywującego przeprowadzony zgodnie ze standardami The Motivation Interviewing Network for Trainers MINT.

Pracuję jako specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w Poradni Powrót z U w Siedlcach, prowadzę też własną działalność w zakresie psychoterapii uzależnień i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pod nazwą: „One Step. Dorota Krupińska”. Ponadto od 2015 r. w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie prowadzę warsztaty terapeutyczne pracy z ciałem (według autorskiej metody) dla pacjentów stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień.
Od 1993 r. jestem instruktorem II stopnia chińskiej gimnastyki tai chi (forma wewnętrzna).

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z grupą oraz prowadzeniu warsztatów różnego typu.

W CeTeP specjalizuję się w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, parami w kryzysie, osobami w trudnych sytuacjach życiowych, które chcą poprawić swoje relacje i kompetencje komunikacyjne.

Pracuję pod stałą superwizją.

 
Facebook
Facebook
Facebook