Marta Olszewska

alt

 

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia oraz mediatorem, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (specjalność psychologia kliniczna). Ukończyłam także studia podyplomowe, nadające kwalifikacje pedagogiczne. Obecnie odbywam czteroletnie szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Stowarzyszeniu POMOST na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Telefonie Zaufania 116111, prowadząc terapię indywidualną w jednej z warszawskich Poradni Psychologicnych, a także podczas licznych staży oraz wolontariatów. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z diagnozą Autyzmu oraz Zespołu Aspergera, ukończyłam w tym kierunku liczne szkolenia. Pracuję pod stałą superwizją.

Pracuję w podejściu poznawczo- behawioralnym, zgodnie z którym kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu pełnią nasze myśli i przekonania. Na nasze samopoczucie wpływają więc nie obiektywne zdarzenia, ale to jak je subiektywnie interpretujemy. Oznacza to, że nasze nawykowe, utrwalone przekonania wpływają na to, co czujemy, jak reagujemy, jakie decyzje podejmujemy. Podczas terapii poznawczo- behawioralnej klient ma szansę odkryć, jakie schematy negatywnie wpływają na jakość jego życia, uczy się nowych, konstruktywnych sposobów myślenia.

W Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP prowadzę terapię osób dorosłych, a także dzieci i młodzieży. Zapraszam szczególnie osoby, które:
- odczuwają lęk i niepokój
- cierpią z powodu obniżonego nastroju, niskiego poczucia własnej wartości
- czują, że przestają sobie radzić ze stresem, mierzą się z kryzysem
- cierpią na zaburzenia odżywiania
- posiadają diagnozę Autyzmu lub Zespołu Aspergera

 
Facebook
Facebook
Facebook