Justyna Bąba

alt

 

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. We wspólnej pracy nad doświadczanymi trudnościami najważniejsze są dla mnie szacunek dla przeżyć drugiej osoby oraz zrozumienie, co powoduje cierpienie, a także co blokuje swobodne funkcjonowanie w relacjach i realizowanie osobistych potrzeb. Opieram się na budowaniu wspierającej relacji oraz na popartych badaniami naukowymi metodach terapeutycznych i współczesnych ustaleniach nt. rozwoju osobowości oraz neurobiologii mózgu.

Pracuję z osobami dorosłymi, w gabinecie stacjonarnym i online. Pomagam w kryzysach życiowych, kryzysach w pracy, stanach wypalenia, obniżonego nastroju, zmaganiach z niestabilną samooceną i perfekcjonizmem. Pracuję też długofalowo ze skutkami dorastania w trudnych relacjach z rodziną, m.in. z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, oraz różnego typu trudnościami osobowościowymi.

Ukończyłam psychologię kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską Uniwersytetu SWPS w dziedzinie nauk społecznych i psychologii. Odbyłam również czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, uprawniające do wykonywania zawodu terapeuty indywidualnego i grupowego, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Szkoliłam się też w technikach poznawczo-behawioralnych, m.in. w Szkole Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji w Krakowie, a także w technikach interwencji kryzysowej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, w poradni Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, poradni Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS, Klinice Psychomedic oraz Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień Warszawa-Wawer, gdzie obecnie współprowadzę grupę terapeutyczną dla osób z rodzin dysfunkcyjnych lub z doświadczeniem uzależnienia w rodzinie.

Oprócz pracy z pacjentami zajmuję się badaniami naukowymi nad czynnikami osobowościowymi i społecznymi, które sprzyjają dobrostanowi i dobrym relacjom, a także zapobiegają wypaleniu zawodowemu. Prowadzę też wykłady i szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego.

Kontakt do mnie: +48 606 247 213

 
Facebook
Facebook
Facebook