Grupa terapeutyczna dla dzieci w wieku 7-8 lat

alt

 

Ogłaszamy nabór do dziecięcej grupy terapeutycznej, początek marzec 2023. Terapia grupowa prowadzona będzie w oparciu o autorski program mgr Beaty Kicińskiej „Miasteczko”. Terapia odbywa się poprzez zabawę, w której uczestnicy budują swoje własne miasto, nadają mu nazwę, wybierają zawody, tworzą własną walutę itp. W trakcie całego cyklu zajęć miasto przeżywa różne przygody np. wybory burmistrza, wyjazd na bezludną wyspę itp.

Zajęcia skierowane są do uczniów klas I-II szkoły podstawowej z trudnościami umiejętności społecznych przejawiającymi się min.:
- izolacją od grupy,
- „funkcjonowaniem w roli ofiary” w grupie,
- nadmierną dominacją,
- zachowaniami agresywnymi,
- zachowaniami lękowymi,
- wycofaniem, nieśmiałością,
- trudnościami w przestrzeganiu zasad w sytuacjach grupowych

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz spotkania z dzieckiem, które pomagają ustalić czy terapia grupowa jest adekwatną i korzystną formą pomocy dziecku w danym momencie. Grupa ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie jej trwania nie są przyjmowani nowi uczestnicy. Zajęcia prowadzone są w małej grupie – 8 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (2 godziny zegarowe) i trwają od marca do końca czerwca 2023, we wtorki w godz. 18-20.

Zapisy pod nr tel. 667 337 600

Miejsce spotkań: Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP, ul. Ateńska 10 lok. 72, Warszawa

Cena terapii grupowej 1 spotkanie – 140 zł, konsultacja z rodzicami – 180 zł.

Prowadzący:

 

alt
alt

 

Beata Dzietczyk – psycholog i psychoterapeutka, prowadzi psychoterapię indywidualną, par i rodzin, a także pracuje jako psycholog w szkole, z dziećmi klas 0-3, prywatnie mężatka, mama dwóch nastoletnich córek.

Czesław Kwiatkowski – pedagog resocjalizacyjny, współpracownik organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, Caritas, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii grupowych, żonaty, tata 17-letniego Romka.

Z A P R A S Z A M Y

 

 
Facebook
Facebook
Facebook