Psychoterapia Indywidualna
Written by Administrator
Sunday, 05 August 2012 11:18
PDF Print E-mail

Psychoterapia indywidualna

alt

To regularne spotkania z psychoterapeutą nakierowane na rozwiązanie problemów klienta wyłonionych w toku konsultacji psychologicznych. Celem psychoterapii może być także potrzeba rozwoju osobistego i chęć poszerzenia własnej świadomości. Spotkania terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, jedna sesja trwa 50 min. Psychoterapia indywidualna może trwać kilka miesięcy, jak i kilka lat. Poniżej przedstawiamy charakterystyki poszczególych podejść terapeutycznych, w oparciu o które pracują nasi specjaliści.

 

Psychoterapia Gestalt

Celem psychoterapii Gestalt jest poszerzenie świadomości w obszarze zmysłów, ciała, emocji, myśli i zachowań. Umożliwia to dokonywanie istotnych zmian wpływających na polepszenie jakości życia. Bazą procesu terapeutycznego jest autentyczna relacja terapeuta–klient oparta na szacunku, życzliwości, otwartości. Terapia Gestalt jest zalecana w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych, fobii, depresji, nerwicach natręctw i u osób cechujących się lękliwością, zahamowaniem, perfekcjonizmem, czy paranoicznością. Ponadto Gestalt stosowany jest w przypadku osób nie szukających pomocy psychoterapeutycznej, ale jako metoda samopoznania i rozwoju potencjału osobowości.

Więcej na:

http://www.gestalt.pl/o_instytucie_czym_jest_gestalt.html

Specjaliści: Katarzyna Krawczyk

Psychoterapia integratywna

Nurt integratywny łączy w sobie różne nurty psychoterapeutyczne: humanistyczno-egzystencjalny, psychodynamiczny i poznawczo-behawioralny. Pozwala to dobierać na bieżąco formy terapii w poszanowaniu autonomii i potrzeb każdej osoby.

Istotą podejścia humanistycznego jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”. Na to doświadczenie składają się wszystkie doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała oraz świadomość siebie samego. Według podejścia humanistycznego leczące jest przede wszystkim zbliżanie się pacjenta do całościowego doświadczania siebie w swoim niepowtarzalnym „tu i teraz”. Z tego względu zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem drogi. Wyrazem tego jest postawienie akcentu na niepowtarzalności i autentyczności jednostki oraz relacji „ja –ty”. Podstawowe wartości podejścia humanistycznego to podmiotowość osoby, autentyczny, akceptujący i empatyczny kontakt, koncentracja na potencjałach, praca przede wszystkim ze świadomą częścią osoby. Kierunki humanistyczne, które reprezentują to podejście, to terapia zorientowana na klienta C. Rogersa, terapia gestalt F. Perlsa i najnowsza, syntetyzująca i porządkująca podejście humanistyczne – terapia skoncentrowana na doświadczaniu L. Greenberga.

Podejścia humanistycznego nie da się oddzielić od podejścia egzystencjalnego, które akcentując wolność człowieka, sferę wartości, sens życia, dodaje do „tu i teraz” aspekt przyszłości opartej na głębokim wewnętrznym doświadczeniu, a do psychiki – obszar ducha.

Specjaliści: Jagoda Hampelska

Last Updated on Monday, 05 September 2016 13:52
 
Facebook
Facebook
Facebook