Katarzyna Krawczyk

alt

 

 

Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (certyfikat EAGT), specjalistką w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny).

Ukończyłam psychologię na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbyłam 4-letnie szkolenie z psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, w oparciu o standardy European Association for Gestalt Therapy, uprawniające do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych.
Posiadam certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (European Association for Gestalt Therapy) oraz tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży poświadczony Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.
Odbyłam szkolenie Gestalt Play Therapy, doskonalące moje umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.
Ukończyłam studium metod pracy z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie i ich rodzinami.
Jestem trenerem programu SAFE (Secure Attachment Family Education).
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Od 2002 roku pracuję w zawodzie psychologa, a od 2006 roku prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w trakcie pracy w ośrodku interwencji kryzysowej, specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz w organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.

W Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP prowadzę:
- psychoterapię indywidualną osób dorosłych,
- terapię dzieci i młodzieży,
- konsultacje wychowawcze dla rodziców, którzy doświadczają problemów wychowawczych lub są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka.
Pomagam także dzieciom, które doznały traumy na skutek doświadczanej przemocy oraz dzieciom, które doznały przemocy seksualnej.

Moja praca jest systematycznie superwizowana.

Kontakt do mnie: tel. 600266155

 
Facebook
Facebook
Facebook