Justyna Matkowska
Written by Administrator
Saturday, 25 March 2017 16:18
PDF Print E-mail

Justyna Matkowska

alt

 

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, skupiając się głownie na "tu i teraz" klienta, poszukując jednocześnie schematów ukształtowanych we wcześniejszych relacjach, a które utrudniają obecne funkcjonowanie.

Ukończyłam Szkołę Wyższa Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyłam również w szkoleniu skierowanym na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w kursie Psychologii Zorientowanej na Proces. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w klinikach psychiatrycznych oraz poradniach leczenia uzależnień. Poza prywatną praktyką pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W psychoterapii najważniejszy jest dla mnie kontakt z drugim człowiekiem, oparty na szacunku, akceptacji i empatii. Kontakt oparty na słyszeniu i widzeniu drugiej osoby z całym jej doświadczeniem. Poprzez bycie w takiej relacji, człowiek ma szansę spotkać się sam ze sobą, otworzyć się na własne doświadczenia i dzięki temu poprawić relację z sobą samym, bliskimi jak i otaczającym go światem. Styl pracy staram się dostosować do potrzeb i możliwości klienta.

W Centrum Terapii i Psychoedukacji CeTeP prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, które:
- doświadczyły uzależnienia rodziców (DDA),
- przedwczesnej straty, choroby, traumy związanej z nadużyciem i wykorzystaniem,
- wspieram osoby pozostające w trudnych relacjach z partnerem,
- wspieram osoby dotknięte kryzysem życiowym, żałobą, chorobą,
- depresją, obniżonym nastrojem, brakiem sensu,
- trudnymi relacjami w pracy, zachowaniami ryzykownymi,
- pomagam rodzicom, którzy mają trudności w porozumieniu z nastoletnimi dziećmi, doświadczają samotnego rodzicielstwa.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Kontakt do mnie: tel. 519528926

Last Updated on Saturday, 04 March 2023 13:21
 
Facebook
Facebook
Facebook